Туристичний бренд України

- визначає перспективні напрями наукової і науково-методичної діяльності;
- здійснює наукову і науково-методичну оцінку тематики та результатів науково-дослідних робіт;
- розглядає та затверджує поточні плани наукових досліджень;
- затверджує теми дисертацій здобувачів, аспірантів та докторантів, а також їхніх наукових керівників (консультантів);
- затверджує результати атестації наукових співробітників;
- обирає за конкурсом на вакантні посади наукових співробітників;
- у межах своєї компетенції розглядає питання про присвоєння вчених звань

СКЛАД
Вченої ради ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України»

Затверджений 09 квітня 2019 р.

Голова Ради: БАБОВ Костянтин Дмитрович, Доктор медичних наук, професор, директор інституту;

Заступник голови Ради: НІКІПЕЛОВА Олена Михайлівна, Доктор хімічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи;

Вчений секретар Ради: ТИХОХІД Любов Валеріївна, Кандидат медичних наук, вчений секретар;

ЧЛЕНИ РАДИ:

ДРАГОМИРЕЦЬКА Наталія Володимирівна, Доктор медичних наук, професор, завідувач відділу медичної реабілітації;

МОКІЄНКО Андрій Вікторович, Доктор медичних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник Центру ведення Державного кадастру природних лікувальних ресурсів;

НАСІБУЛЛІН Борис Абдуллайович, Доктор медичних наук, професор, завідувач відділу фундаментальних досліджень;

БІТЕНСЬКИЙ Валерій Семенович, Чл.-кор. НАМН України, доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу медичної реабілітації

ДМИТРІЄВА Галина Олександрівна, Кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу медичної реабілітації

ГУЩА Сергій Геннадійович, Кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії фізіології з віварієм

ЗАБОЛОТНА Ірина Борисівна, Кандидат медичних наук, старший науковий співробітник відділу медичної реабілітації

КОСОВЄРОВ Євген Олегович, Кандидат медичних наук, доцент, завідувач поліклініки інституту;

ПОЛЬЩАКОВА Тетяна Володимирівна, Кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу медичної реабілітації;

КУБИНІНА Людмила Вікторівна, Завідувач науково-організаційного відділу

КОНСТАНТІНОВА Ірина Михайлівна, Науковий співробітник науково-організаційного відділу, патентознавець.

БАХОЛДІНА Олена Іванівна, Науковий співробітник Українського державного Центру стандартизації і контролю якості природних і преформованих засобів, голова Первинної профспілкової організації інституту